Digitaal inschrijf- en machtigingsformulier

Ledenadministratie:

Oranjestraat 1  1521 GH  Wormerveer

ezv@zwembond.nl

Iban: NL16INGB0004302264


Inschrijf- en machtigingsformulier

Het zwemlidmaatschap loopt van 01 januari t/m 31 december.

Opzeggen kan alleen schriftelijk of per email voor 15 december van ieder jaar.


Contributie tabel

Startvergunninghouders tot 12 jaar per maand € 16,60 per jaar € 199,20
Startvergunninghouders vanaf 12 jaar per maand € 21,60 per jaar € 256,20
Recreanten tot 12 jaar per maand € 11,60 per jaar € 139,20
Recreanten vanaf 12 jaar per maand € 16,60 per jaar € 199,20
Trimzwemmers per maand € 11,60 per jaar € 139,20
Specials per maand € 10,00 per jaar € 120,00

Jaarlijks betalen de leden met een startnummer een KNZB bijdrage van € 51,45 en voor de overige groepen € 17,--. Deze kosten worden ieder jaar vastgesteld door de KNZB. Deze bedragen worden via een automatische incasso geïncasseerd medio 21 november  van ieder jaar.

Deze bedragen zijn inclusief de jaar contributie voor de regio Midwest KNZB, alsmede de premies voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.

Bij beëindiging van het lidmaatschap zal er geen restitutie plaatsvinden.


Inschrijfformulier

Alleen voor personen van 14 jaar en ouder ↓

Mijn lidmaatschap betreft onderdeel: (aanvinken wat van toepassing is)

Klik op de map en voeg je pasfoto toe voor je ledenpas.

Wedstrijdkosten, boetes bij te laat afmelden en overige activiteiten worden apart in rekening gebracht; dit geldt voor startvergunninghouders die wedstrijden zwemmen. Dit wordt verrekend via het wedstrijd- en vervoersdepot.


Machtigingsformulier

Vul hieronder de gegevens van de bankrekening en rekeninghouder in ten behoeve van een machtiging tot automatische incasso.

Als het lidmaatschapsjaar schriftelijk is opgezegd dan vervalt deze machtiging na 31 december van ieder jaar.

Gezamenlijke banken en ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Enkhuizer Zwemvereniging EZV.

AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

  • In het kader van de AVG vragen wij éénmalig toestemming voor het gebruik van foto- en/of videomateriaal.
  • Gemaakte foto's kunnen getoond worden in het clubblad De Druppel (verschijnt 2x per jaar). En in mindere mate op de website www.ezvenkhuizen.nl of in de wervingsfolder.
  • Gemaakte video's kunnen getoond worden op ons eigen YouTube kanaal: EZV Enkhuizer Zwemvereniging

De hierbij verleende toestemming kan op ieder willekeurig moment weer worden ingetrokken via ezv@zwembond.nl

Hier vind je meer informatie over de AVG binnen EZV.

Met het afvinken van onderstaande wordt verklaart dat betreffende persoon zich akkoord verklaart met de regeling zoals hierboven vermeld.

 


∗ Mocht het verzenden niet lukken kijk dan boven aan de pagina welke informatie nog ontbreekt of onjuist is ingevuld.


Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

Trainingstijden

  • Maandag 18:00 - 20:00 uur
  • Dinsdag 18:30 - 20:00 uur
  • Donderdag 18:00 - 19:00 uur
  • Zaterdag 10:00 - 11:00 uur
  • Zondag 10:00 - 11:00 uur

 

Wedstrijden

Uitslagen